24-7 Zorg om de Hoek - Raad van commissarissen (RVC)
Hier komen de captions

Raad van commissarissen (RVC)

Zorgorganisatie 24-7 Zorg om de Hoek B.V. heeft een Raad van commissarissen (RVC).

De RVC houdt toezicht op het bestuur en zal hen met raad en daad bijstaan. De leden van de RVC zijn aangesteld in navolging van de invoering van de zorg-brede Gouvernance.

De RVC handelt conform het daartoe opgestelde reglement, waarbij wordt stilgestaan bij de invloed van de zorg-brede Gouvernance code.

Samenstelling

De RVC heeft op dit moment twee leden. De RVC is zodanig samengesteld dat de deskundigheden die relevant zijn voor zorgorganisatie 24-7 Zorg om de Hoek B.V. vertegenwoordigd zijn. Door diversiteit in achtergronden van de RVC leden vormt de RVC een belangrijk klankbord voor de directie (bestuur).

De RVC dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en de directie onafhankelijk en kritisch opereren. Een lid van de RVC met een tegenstrijdig belang meldt dit terstond aan de voorzitter van de RVC.

Vergaderfrequentie

De RVC vergadert tenminste twee keer per jaar met de directie. De vergaderingen worden in beginsel gehouden ten kantore van zorgorganisatie 24-7 Zorg om de Hoek B.V.