24-7 Zorg om de Hoek - Cliëntenraad
Hier komen de captions

Cliëntenraad

Zorgorganisatie 24-7 Zorg om de Hoek B.V. heeft een cliëntenraad. Deze bestaat uit cliënten en mantelzorgers, die de belangen behartigt van al de (potentiele) cliënten van zorgorganisatie 24-7 Zorg om de Hoek B.V. in algemene zin. Deze raad zorgt ervoor dat ook uw stem wordt gehoord. De cliëntenraad komt periodiek bij elkaar en staat de directie met raad en daad bij in het verbeteren van de organisatie.

De raad is de gesprekspartner van de directie en geeft deze gevraagd en ongevraagd advies over ondermeer kwaliteitszorg, beleidszaken, belangrijke wijzigingen in de organisatie en ontwikkelingen binnen de thuiszorg en andere relevante onderwerpen. De cliëntenraad behandelt echter geen individuele klachten en kwesties, daarvoor is de klachtencommissie beschikbaar. 

Wanneer er vaker aandachtspunten met eenzelfde onderwerp bij de cliëntenraad wordt neergelegd, is dit reden om te kijken of er wellicht verbeteringen nodig is.

Heeft u een vraag of tip voor de cliëntenraad?

Dat kan via clientenraad@24-7zorgomdehoek.nl onder vermelding van “Cliëntenraad”.