24-7 Zorg om de Hoek - PGB (Persoonsgebonden Budget)
Hier komen de captions

PGB (Persoonsgebonden Budget)

Veel mensen kiezen voor een PGB omdat zij de regie over hun leven in eigen handen willen houden.

Bij PGB (Persoonsgebonden Budget),  ontvangt u een bedrag waarmee u zorg kunt inkopen bij een zorg verlenende instantie die u zelf kunt uitkiezen (bv 24-7 Zorg om de Hoek ). U moet er wel rekening mee houden dat u dan zelf een administratie moet bijhouden en zelf opdrachtgever of werkgever bent.

Bij een PGB bepaalt u zelf de zorgvraag, ook heeft u meer vrijheid om uw voorkeuren aan te geven, bijvoorbeeld de dag of het tijdstip dat u hulp of verzorging wenst. Wanneer u voor een PGB kiest zal één van onze zorgcoördinatoren samen met u de mogelijkheden bespreken voor passende zorg en wordt er uiteraard aandacht geschonken aan uw wensen.

Wil u weten of u voor een PGB in aanmerking komt. Ga dan voor meer informatie naar de website van de Sociale Verzekeringsbank of van PerSaldo.