24-7 Zorg om de Hoek - Klachten
Hier komen de captions

Klachten

U heeft een klacht?

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de verleende zorg aan u of aan een familielid. Vanzelfsprekend doen we er dan alles aan om deze ontevredenheid weg te nemen.

Als u ontevreden bent over de geleverde zorg of ondersteuning dan bespreekt u dit bij voorkeur eerst met uw contactpersoon bij onze Zorgorganisatie of de persoon die u deze zorg heeft geleverd. Als dit niet leidt tot een (volledige) oplossing dan kunt u de klacht voorleggen aan de Klachtenfunctionaris.

Onze Zorgorganisatie is aangesloten bij Spot. Via Spot kunt u uw klacht deponeren bij een onafhankelijk klachtenfunctionaris.

 

Een klacht indienen

U kunt de Klachtenfunctionaris bereiken via:

klacht@verenigingspot.nl

035 - 54 27 517

Postbus 5135, 1410 AC Naarden

 

Bijlagen bij deze pagina:
Klachtenreglement 2017 SPOT
Reglement Geschilleninstantie Zorggeschil
Informatiefolder Indienen klacht