24-7 Zorg om de Hoek - Individuele begeleiding
Hier komen de captions

Individuele begeleiding

Individuele Begeleiding is hulp aan mensen die door problemen hun grip op het dagelijks leven kwijt zijn of deze dreigen te verliezen. Bij Individuele Begeleiding van volwassenen gaat het om het handhaven of bevorderen, behouden en/of het compenseren van zelfredzaamheid en de integratie in de samenleving.

Individuele Begeleiding aan mensen (vanaf 0 jaar) met een beperking of handicap is gericht op het leren omgaan met de beperking of handicap en indien mogelijk het opheffen ervan. 24-7 Zorg om de Hoek biedt Individuele Begeleiding op maat.

Bij individuele begeleiding wordt u geholpen:

  • met het plannen van activiteiten, bijvoorbeeld dagje uit of doktersbezoek.
  • het regelen van de dagelijkse zaken (welke boodschappen zijn nodig),
  • het nemen van besluiten (zal ik een regiotaxi nemen of de bus),
  • het structureren van de dag (wanneer kan ik het beste bezoek ontvangen),
  • en het organiseren van sociale participatie (burenbezoek, theaterbezoek)