24-7 Zorg om de Hoek - Kwaliteit
Hier komen de captions

Kwaliteit

Wij streven in de levering van onze diensten naar de hoogste kwaliteit, zodat wij aan uw zorgwensen kunnen voldoen. Wij meten onze kwaliteit door middel van cliënt tevredenheidsonderzoek

Scholing en deskundigheidsbevordering

Zorg is constant in ontwikkeling. Om bij te blijven en de beste zorgmethoden toe te passen volgen wij regelmatig cursussen en trainingen, ondermeer op de gebieden:

  • De medische bevoegdheden.
  • Vroeg signalering.
  • EHBO.
  • Multiculturele zorg.

Stagiaires en leerlingen

Wij zien opleiden in de zorg als een maatschappelijk taak.  Stagiaires staan onder begeleiding van een praktijkopleider en werken samen met een gediplomeerde werkbegeleider. Dit heeft veel voordelen voor u, zoals het hebben van meer handen en aandacht voor u en uw gezin.

Evaluaties

Om te beoordelen of onze zorg daadwerkelijk aansluit op uw wensen en behoeften voeren wij regelmatig een evaluatie uit. Dit gebeurt lopende de zorgperiode, maar ook aan het einde van de zorg.

Is de geleverde zorg wat u had verwacht? Zijn er nog aandachtspunten? Mochten er bijzonderheden zijn, dan kunnen we voor de resterende zorgperiode eventueel direct aanpassingen aanbrengen, zodat de zorgdoelstellingen behaald worden. 

24-7 Zorg om de Hoek voert ook regelmatig kwaliteitsbezoeken uit onder de medewerkers tijdens de werkzaamheden. Het bezoek wordt altijd vooraf telefonisch aangekondigd.